}

PIPS angazhohet për

 
1

1

Ngritjen e kapaciteteve udhëheqëse të liderëve të rinjë brenda sektorëve të partive politike, shoqërisë civile, medias dhe biznesit

6 mars 2020 0
Article rating: No rating
0
2

2

Promovimin e praktikave të qeverisjes së mirë dhe vendimarrjes demokratike 

6 mars 2020 0
Article rating: No rating
0
3

3

Mbikëqyrjen e punës së institucioneve kosovare në zbatimin e obligimeve nga agjenda evropiane

6 mars 2020 0
Article rating: No rating
0
4

4

Përmirësimin e politikave të energjisë dhe mbrojtjes së ambientit

6 mars 2020 0
Article rating: No rating
0
5

5

Përkrahjen e integrimit të plotë të Kosovës në kornizën Euro-Atlantike

6 mars 2020 0
Article rating: No rating
0
6

6

Avokimin për reformën strukturore të administratës publike kosovare

6 mars 2020 0
Article rating: No rating
0
7

7

Fuqizimin e dialogut politik ndërmjet aktorëve socio-politik në Kosovë dhe rajon

6 mars 2020 0
Article rating: No rating
0
8

8

Nxitjen e bashkëpunimit rajonal

6 mars 2020 0
Article rating: No rating
0
RSS

Ekipi

 
Leonora Kryeziu

Leonora Kryeziu

Drejtoreshë Ekzekutive

24 Mar 2020

Jon Krasniqi

Jon Krasniqi

Menaxher i Projekteve/Hulumtues

23 Mar 2020

Diella Muqolli

Diella Muqolli

Koordinatore e projekteve

23 Mar 2020

RSS

Bordi dhe bashkëpunëtorët

 
Lulzim Syla

Lulzim Syla

Kryetar i Bordit

25 Mar 2020

Pëllumb Kelmendi

Pëllumb Kelmendi

Anëtar i Bordit

25 Mar 2020

Adri Nurellari

Adri Nurellari

Anëtar i Bordit

25 Mar 2020

Ramadan Ilazi

Ramadan Ilazi

Anëtar i Bordit

25 Mar 2020

Shqipe Breznica

Shqipe Breznica

Bashkëpunëtore

25 Mar 2020

Gëzim Visoka

Gëzim Visoka

Bashkëpunëtor

25 Mar 2020

Gjylieta Mushkolaj

Gjylieta Mushkolaj

Bashkëpunëtore

25 Mar 2020

Neritan Sejamini

Neritan Sejamini

Bashkëpunëtor

25 Mar 2020

Ermal Hasimja

Ermal Hasimja

Bashkëpunëtor

25 Mar 2020

Artan Mustafa

Artan Mustafa

Bashkëpunëtor

25 Mar 2020

Artan Çollaku

Artan Çollaku

Bashkëpunëtor

25 Mar 2020

Dastid Pallaska

Dastid Pallaska

Bashkëpunëtor

25 Mar 2020

Adem Beha

Adem Beha

Bashkëpunëtor

25 Mar 2020

Anton Vukpalaj

Anton Vukpalaj

Bashkëpunëtor

25 Mar 2020

Avni Sfishta

Avni Sfishta

Bashkëpunëtor

25 Mar 2020

Butrint Berisha

Butrint Berisha

Bashkëpunëtor

23 Mar 2020

RSS

Donatorët