Vjetari i Politikës së Jashtme 2022
Diona Kusari
/ Kategoria: Publikimet

Vjetari i Politikës së Jashtme 2022

Gusht 2022

Ky raport përshkruan pikat kyçe të politikës së jashtme të Kosovës në vitin 2022.

Raporti synon të paraqesë arritjet dhe pengesat më domethënëse të institucioneve dhe lidershipit të Kosovës në avancimin e interesave strategjike të vendit dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Gjatë vitit 2022, ka pasur një rritje të ndërveprimeve bilaterale të Kosovës me shtetet e tjera, ndërsa dialogu me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ka pasur ndikim të madh në shkëmbimet e jashtme të Kosovës. Në diplomaci, Kosova ka bërë përpjekje për të thelluar marrëdhëniet me vendet e rajonit, anëtarët e BE-së dhe NATO-s, si dhe disa vende të Lindjes së Afërt dhe të Mesme. Ka pasur sfida të mëdha në dialogun me Serbinë. Kosova ka mbajtur marrëdhënie të mira edhe me vendet fqinje dhe disa vende të tjera, duke promovuar qëllimet kombëtare dhe ndërkombëtare përmes diplomacisë së vizitave. Megjithatë, konfliktet dhe tensionet e vitit 2022 kanë ndikuar në aftësinë e Kosovës për të udhëhequr politikën e saj të jashtme. Një sfidë e rëndësishme është sigurimi i njohjeve të reja diplomatike, ndërsa Kosova ka bërë përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet me BE-në dhe për të ndërmarrë hapa drejt anëtarësimit.

Si konkluzion, Kosova duhet të zhvillojë diplomaci të sigurt dhe strategji për të ruajtur statusin e saj si shtet sovran dhe për të forcuar pozitën e saj ndërkombëtare.

Previous Article THIRRJE E HAPUR PËR SHËRBIME KONSULENCE:
Next Article OPEN CALL for Two experts on the project 'Pathway towards an efficient use of local natural resources'
Print
2645 Rate this article:
No rating
Programet
  • Politika e jashtme
  • Integrimi evropian
  • Qeverisja cilësore
Viti i publikimit
  • 2023

Dokumente(t)

Publikimet e fundit
 
RAPORTI MONITORUES: STRATEGJIA E ENERGJISË E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2022-2031 (Periudha 2023) e premte, 26 prill 20240

RAPORTI MONITORUES: STRATEGJIA E ENERGJISË E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2022-2031 (Periudha 2023)

Instituti i Prishtinës për Studime politike ka publikuar Raportin Monitorues: Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2022-2031, për periudhën 2023. Raporti është bërë në kuadër të projektit ‘Rritja e llogaridhënies publike në procesin e integrimit evropian’, në bashkëpunim me Lëvizja FOL, i mbështëtur nga programi MATRA, i cili financohet nga Embassy of the Netherlands in Kosovo (Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë). Masat e monitoruara janë masat e dala nga Strategjia e Energjisë së Kosovës për peridhën 2022 dhe 2023.

Raporti synon të vlerësojë arritjet dhe të identifikojë sfidat gjatë viteve 2022 dhe 2023 të implementimit të strategjisë.

Open Call and Terms of Reference for a Videographer/Video Editor e enjte, 25 prill 20240

Open Call and Terms of Reference for a Videographer/Video Editor

PIPS seeks a skilled videographer/video editor for our School of Politics Program. The role will involve producing high-quality videos of seminars and interviews. These videos will be shared on our website, social media, and public events.

This call is made possible by the project that PIPS is implementing (Building Bridges of Accountability: The Path to Reconciliation) supported by the EU regional funded project “EU Support to Confidence Building in the Western Balkans", and implemented by UNDP. 

Application Process:

Submit your CV, portfolio, and financial offer to shkolla.politike@gmail.com or info@pips-ks.org no later than the 1st of May, 2024.

Struktura institucionale dhe parakushtet e tjera për anëtarësim në BE e mërkurë, 13 dhjetor 20230

Struktura institucionale dhe parakushtet e tjera për anëtarësim në BE

Instituti i Prishtinës për Studime Politike publikon raportin e radhës, në linjë me projektin MATRA nga Ambasada e Mbretërisë Holandeze, si bashkëimplementues të projektit me Lëvizjen FOL.

Ky raport shqyrton gatishmërinë institucionale të Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE), pas metodologjisë së re të zgjerimit të BE-së. Raporti ofron kontekstin e marrëdhënieve të Kosovës me BE-në, thekson arritjet në zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) dhe shqyrton kërkesat për negociatat e anëtarësimit sipas metodologjisë së re.

Raporti gjithashtu përshkruan afatet paraprake kohore për negociatat bazuar në një skenar optimist, duke përfunduar me gjetjet dhe rekomandimet për qeverinë e Kosovës në avancimin e integrimeve evropiane.

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë e enjte, 23 nëntor 20230

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë

Dokumenti i përgatitur nga grupi i Shkollës Politike (Gjenerata e 21-të) nënvizon një sfidë të vazhdueshme brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, duke theksuar në mënyrë specifike mangësitë që mund ti ketë procesi i vlerësimit të performancës për gjyqtarët dhe prokurorët.

Për të adresuar këto çështje, dokumenti përshkruan objektivat për të përmirësuar cilësinë e punës midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe profesionalizmin.
 

RSS