Vjetari i Politikës së Jashtme 2022
Diona Kusari
/ Kategoria: Publikimet

Vjetari i Politikës së Jashtme 2022

Gusht 2022

Ky raport përshkruan pikat kyçe të politikës së jashtme të Kosovës në vitin 2022.

Raporti synon të paraqesë arritjet dhe pengesat më domethënëse të institucioneve dhe lidershipit të Kosovës në avancimin e interesave strategjike të vendit dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Gjatë vitit 2022, ka pasur një rritje të ndërveprimeve bilaterale të Kosovës me shtetet e tjera, ndërsa dialogu me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ka pasur ndikim të madh në shkëmbimet e jashtme të Kosovës. Në diplomaci, Kosova ka bërë përpjekje për të thelluar marrëdhëniet me vendet e rajonit, anëtarët e BE-së dhe NATO-s, si dhe disa vende të Lindjes së Afërt dhe të Mesme. Ka pasur sfida të mëdha në dialogun me Serbinë. Kosova ka mbajtur marrëdhënie të mira edhe me vendet fqinje dhe disa vende të tjera, duke promovuar qëllimet kombëtare dhe ndërkombëtare përmes diplomacisë së vizitave. Megjithatë, konfliktet dhe tensionet e vitit 2022 kanë ndikuar në aftësinë e Kosovës për të udhëhequr politikën e saj të jashtme. Një sfidë e rëndësishme është sigurimi i njohjeve të reja diplomatike, ndërsa Kosova ka bërë përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet me BE-në dhe për të ndërmarrë hapa drejt anëtarësimit.

Si konkluzion, Kosova duhet të zhvillojë diplomaci të sigurt dhe strategji për të ruajtur statusin e saj si shtet sovran dhe për të forcuar pozitën e saj ndërkombëtare.
Previous Article THIRRJE E HAPUR PËR SHËRBIME KONSULENCE:
Next Article OPEN CALL for Two experts on the project 'Pathway towards an efficient use of local natural resources'
Print
1370 Rate this article:
No rating
Programet
  • Politika e jashtme
  • Integrimi evropian
  • Qeverisja cilësore
Viti i publikimit
  • 2023

Dokumente(t)

Publikimet e fundit
 
Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë e enjte, 23 nëntor 20230

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë

Dokumenti i përgatitur nga grupi i Shkollës Politike (Gjenerata e 21-të) nënvizon një sfidë të vazhdueshme brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, duke theksuar në mënyrë specifike mangësitë që mund ti ketë procesi i vlerësimit të performancës për gjyqtarët dhe prokurorët.

Për të adresuar këto çështje, dokumenti përshkruan objektivat për të përmirësuar cilësinë e punës midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe profesionalizmin.

PLANI KOMUNAL I VEPRIMIT PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË (PKVEE) PËR KOMUNEN E SUHAREKËS (PERIUDHA 2024-26) e mërkurë, 1 nëntor 20230

PLANI KOMUNAL I VEPRIMIT PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË (PKVEE) PËR KOMUNEN E SUHAREKËS (PERIUDHA 2024-26)

Plani Komunal i Veprimit për Efiçiencën e Energjisë (PKVEE) për Komunën e Suharekës përshkruan një udhërrëfyes strategjik për përmirësimin e efiçiencës së energjisë brenda komunës nga viti 2024 deri në vitin 2026.

Ky plan përfshinë iniciativa dhe masa që synojnë zvogëlimin e konsumit të energjisë, promovimin e qëndrueshmërisë dhe zbatimin e praktikave në dobi të mjedisit dhe komunitetit lokal. Plani gjithashtu përfshinë fusha të tilla si ruajtja e energjisë, zvogëlimi i CO2 në komunë, adoptimi i energjisë së rinovueshme dhe përmirësimet e infrastrukturës për të arritur përdorim më efikas të energjisë në komunën e Suharekës.
Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian: Perceptimet e qytetarëve Kosovarë e martë, 17 tetor 20230

Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian: Perceptimet e qytetarëve Kosovarë

Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian: Perceptimet e qytetarëve Kosovarë është hulumtimi i radhës i PIPS, në bashkëpunim me Lëvizja FOL, dhe me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Kosovë.

Rezultatet e këtij hulumtimi/ankete hedhin dritë mbi perceptimet e qytetarëve kosovarë për një sërë dimensionesh të procesit integrues në BE. Anketa ofron të gjetura interesante lidhur me përshtypjet e kosovarëve për të ardhmen e shtetit të tyre, paramendimin e BE-së si mundësi për përmirësim të institucioneve dhe të cilësisë së jetës së përditshme, si një ‘e ardhme e premtuar’, largësia e saktë e të cilës nuk bëhet plotësisht e qartë.

Hulumtimi është organizuar në 38 komuna të Kosovës me 1200 respondentë, prej të cilëve 800 shqiptarë, 200 serbë dhe 200 pakica të tjera.OPEN CALL for Two experts on the project 'Pathway towards an efficient use of local natural resources' e mërkurë, 6 shtator 20230

OPEN CALL for Two experts on the project 'Pathway towards an efficient use of local natural resources'

The invitation under this tender is dedicated to two local experts in Kosovo and Albania to develop the methodology for fulfilling the duties of reporting energy data to national
authorities.

The local government units in Kosovo and Albania (municipalities) are required by national law,
in both countries to report data to the national institutions, mainly the Energy Efficiency Agency, and the National Statistics Agency. In this context, a methodology for reporting data will be carried out.

It will be used to ease the job of reporting and increase collaboration with national institutions.

RSS