U mbajt punëtoria me OJQ-të për rritjen e dialogut publik rreth Efiçencës së Energjisë

11 shkurt

Aktiviteti është përkrahur nga Fondi Regjional i hapur i GIZ-it për Evropen Jug-lindore- Projekti EE në kuadër te dialogut publik për përdorim të qëndrueshëm të energjisë. Në kuadër të projektit Fuqizimi i rolit të OJQ-ve në çështjet e Efiçencës së Energjisë dhe Mbrojtjes Klimatike, që tash hyn në fazën e tretë brenda po aq viteve, PIPS organizoi punëtorinë e rradhës. Punëtoria kishte për qëllim diskutimin mbi situatën së Kosovës sa i përket çështjeve të Efiçencës së Energjisë dhe diskutimi i hapave të mëtejmë të Shoqërisë Civile në këtë fushë. Në punëtori ishin prezentë përfaqësues të OJQ-ve të cilët punojnë ose kanë punuar më parë me problematikën e Efiçencës së Energjisë në Kosovë. Kjo punëtori u hap nga Drejtoresha Ekzekutive e PIPS Leonora Kryeziu e cila shpjegoi rolin e PIPS në projekt dhe qëllimin e projektit fazat e mëtejme, që është ndikimi në bërje të politikave duke respektuar standardet e Efiçencës së Energjisë. Koordinatori i GIZ për Kosovë, organizatë kjo e cila është njëra ndër financueset e projektit, Avni Sfishta mbajti prezantimin e parë. Sfishta foli për potencialin e zhvillimit ekonomik që buron nga ndërtimi i objekteve me standarde të efiçencës së energjisë. Prezantimi i dytë u mbajt nga Naser Sahiti i cili foli për nevojën e plotësimit të kuadrit ligjor që do të bënte të mundur jetësimin e politikave me respekt për Efiçencë e Energjisë. Sahiti gjithashtu vuri theksin në një bashkëpunim më të mirë mes shoqërisë civile me akterët politikë sidomos me ata lokal. Sipas Sahitit komunat duhet të kenë një zyrë për çështje të energjisë me njerëz kompetentë që do të bënin organizimin brenda komunës së tyre. Kjo për fillim do të vlente të paktën ato më të mëdha dhe zhvilluara ku do të operonin pastaj edhe komunat më të vogla. Sidoqoftë, shtoi Sahiti, duhet një bashkëpunim edhe me nivelin qendror pasi Ligji për Vetëqeverisje Lokale nuk i lejon Komunat të shtojnë vende pune në mënyrë të njëanëshme. Sahiti gjithashtu ka një studim me titull Reflektimi i Politikave Nacionale të Efiçencës së Energjisë, i bërë për PIPS i cili mund të shkarkohet online në ballinën e faqes, në gjuhën shqipe dhe angleze. Prezantimi i tretë dhe i fundit u mbajt nga përfaqësuesi i Organizatës Konsumatori Selatin Kaçaniku i cili foli për rëndësinë e rishikimit të produkteve duke vënë në qendër konsumatorin i cili shpesh blen gjëra pa e ditur saktë përbërjen e tyre. Sipas Kaçanikut tregu i Kosovës është i mbushur me produkte të cilat duhet rishikuar nga një autoritet i përgjithshëm.

Programet
  • Energjia dhe ambienti
Viti i publikimit
  • 2016
  • 11 shkurt
  • Numri i shikimeve: 17579
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Rate this article:
No rating
Print
Aktivitetet më të shikuara
 
Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

27 dhjetor 2019

Më 27 dhjetor u mbajt takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”. Gjatë këtij takimi u prezantua programi i detajuar për pjesëmarrësit si dhe gjendja aktuale në Kosovë sa i përket politikave për energji dhe ambient

e premte, 27 dhjetor 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (23446)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

11 korrik 2019

Me datën 7 Korrik Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS) publikoi analizën e politikave “Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë”. Analiza e hartuar pas një periudhe disamujore hulumtimi ofron një përshkrim të përgjithshëm të situatës aktuale të reformës së administratës publike, gjegjësisht zbatimit të racionalizimit të agjencive të pavarura, ekzekutive dhe rregullatorëve.

e enjte, 11 korrik 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (22845)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

1 dhjetor 2020

Shkolla Politike e Prishtinës ka hapur konkursin për pranimin e kandidatëve për gjeneratën e nëntëmbëdhjetë (19).
Shkolla Politike është një ndër programet e para të edukimit joformal politik në Kosovë dhe programi më i vjetër që është ende aktiv. Që nga viti 2003 Shkolla Politike implementohet nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike me përkrahjen dhe nën ombrellën e Këshillit të Evropës. Qëllimi i programit është promovimi i një kulture të re politike për liderët e rinjë në përputhje me tre parimet kyçe të Këshillit të Evropës: demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut.

Gjatë një viti kalendarik 30 pjesëmarrës nga partitë politike, media, shoqëria civile, administrata publike kanë mundësinë të ndjekin modulet me ligjërata, me folës eminentë vendorë dhe ndërkombëtarë. Programi aktualisht zbatohet në 22 vende të ndryshme të botës dhe të diplomuarit çertifikohen nga Këshilli i Evropës dhe Sekretari/ja e Përgjithshme e kësaj organizate.
e martë, 1 dhjetor 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (22459)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

5 maj 2020

Shkolla Politike ka mbajtur ligjëratën me Dr. Gëzim Visoka me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme: Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes".

e martë, 5 maj 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (22017)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
RSS