Tryeza e diskutimit me temën "Agjenda për Reforma Evropiane (ERA) në sektorin e punësimit"

11 nëntor
Tryeza e diskutimit me temën "Agjenda për Reforma Evropiane (ERA) në sektorin e punësimit"

Instituti i Prishtines per Studime Politike, Group for Legal and Political Studies dhe Instituti GAP mbajtën më 11 Nëntor tryezën e diskutimit me titullin: “Agjenda për Reforma Evropiane (ERA) në sektorin e punësimit”.

Në këtë tryezë u diskutua për ecurinë e zbatimit te Agjendës për Reforma Evropiane (ERA), në fushën e punësimit si dhe u prezantua një raport monitorues për njërën prej pikave të marrëveshjes së kësaj shtylle, që trajton Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës, i hartuar nga PIPS.

Ndër idetë kyçe të dalura nga kjo tryezë ishin:

-Prioritizimi dhe nevoja për vullnet politik dhe vendosshmëri për implementimin e masave të ERA-së.

-Agjencia e Punësimit është funksionale dhe ka treguar rezultate të kënaqshme në raport me ERA-në, mirëpo ka ende nevojë për përkrahje dhe ngritje të kapaciteteve për të rritur pjesëmarrjen në tregun e punës në mënyrë afatgjate.

-Agjencia është e gatshme të implementoj masat aktive të trgu por duhet bërë më shumë për trajnimin e stafit, rritjen e buxhetit dhe digjitalizimin e punës.

-Duhet rishikuar numri i madh i prioriteteve në kuadër të Agjendës për Reforma Evropiane, dhe të sigurohet një numër më i vogël por në të cilat mund të fokusohet dhe punohet.

-Duhet ndërtuar mbi mekanzimin e mbikëqyrjes së PIPS,GAP dhe GLPS dhe të krijohet një mekanizëm i llogaridhënies për ERA-në brenda institucioneve.

Panelistë ishin: Znj. Gerrie Willems - Ambasadore e Mbretërisë së Holandës në Kosovë, znj. Syzana Bytyqi Jagxhiu nga Zyra e BE-së, z. Drin Haraçia - Drejtor i Agjencisë së Punësimit, z. Demush Shasha - Drejtor i Institutit EPIK si dhe znj. Leonora Kryeziu dhe z. Butrint Berisha nga PIPS.

Programet
  • Integrimi evropian
Viti i publikimit
  • 2019
  • 11 nëntor
  • Numri i shikimeve: 18829
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Rate this article:
No rating
Print
Aktivitetet më të shikuara
 
Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

27 dhjetor 2019

Më 27 dhjetor u mbajt takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”. Gjatë këtij takimi u prezantua programi i detajuar për pjesëmarrësit si dhe gjendja aktuale në Kosovë sa i përket politikave për energji dhe ambient

e premte, 27 dhjetor 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (24690)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

11 korrik 2019

Me datën 7 Korrik Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS) publikoi analizën e politikave “Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë”. Analiza e hartuar pas një periudhe disamujore hulumtimi ofron një përshkrim të përgjithshëm të situatës aktuale të reformës së administratës publike, gjegjësisht zbatimit të racionalizimit të agjencive të pavarura, ekzekutive dhe rregullatorëve.

e enjte, 11 korrik 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (23898)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

1 dhjetor 2020

Shkolla Politike e Prishtinës ka hapur konkursin për pranimin e kandidatëve për gjeneratën e nëntëmbëdhjetë (19).
Shkolla Politike është një ndër programet e para të edukimit joformal politik në Kosovë dhe programi më i vjetër që është ende aktiv. Që nga viti 2003 Shkolla Politike implementohet nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike me përkrahjen dhe nën ombrellën e Këshillit të Evropës. Qëllimi i programit është promovimi i një kulture të re politike për liderët e rinjë në përputhje me tre parimet kyçe të Këshillit të Evropës: demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut.

Gjatë një viti kalendarik 30 pjesëmarrës nga partitë politike, media, shoqëria civile, administrata publike kanë mundësinë të ndjekin modulet me ligjërata, me folës eminentë vendorë dhe ndërkombëtarë. Programi aktualisht zbatohet në 22 vende të ndryshme të botës dhe të diplomuarit çertifikohen nga Këshilli i Evropës dhe Sekretari/ja e Përgjithshme e kësaj organizate.
e martë, 1 dhjetor 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (23498)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

5 maj 2020

Shkolla Politike ka mbajtur ligjëratën me Dr. Gëzim Visoka me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme: Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes".

e martë, 5 maj 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (23019)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
RSS