Diskutimi për Agjendën për Reformën Evropiane II dhe publikimi i 'Fillimi i një ERA të re"

15 tetor
Diskutimi për Agjendën për Reformën Evropiane II dhe publikimi i 'Fillimi i një ERA të re"
Më 14 Tetor PIPS ka mbajtur tryezën e diskutimit me temën "Agjenda për Reforma Evropiane II", gjatë së cilës u prezantua edhe publikimi jonë i fundit "Fillimi i një ERA të Re!"

Duke pasur parasysh rëndësinë që ERA II ka tani në rrugën e integrimit në BE dhe reformat e nevojshme për Kosovën, është kritike të kapërcehen pengesat e përjetuara më parë prandaj ky publikim paraqet një pasqyrë të zbatimit të ERA 1 dhe jep rekomandime të cilat mund të përmirësojnë zbatimin e përgjithshëm të ERA II.

Në hapjen e tryezës folën znj. Leonora Kryeziu nga PIPS, dhe znj. Venera Ramaj nga Ambasa e Mbretërisë së Holandës në Kosovë. Znj. Ramaj foli për historikun e angazhimit të shoqërisë civile për monitorimin e zbatimit të ERA përmes mbështetjes së Ambasadës, si dhe vuri theks mbi rëndësinë e këtyre reformave për Kosovën si dhe ngecjet e pengesat e dëshmuara nga ERA 1.

Znj. Delfinë Elshani nga PIPS prezantoi analizën "Fillimi i një ERA të re!". Ajo dha një përmbledhje të të gjeturave kryesore nga zbatimi i ERA 1 si dhe rekomandimet për ERA 2, si më poshtë:
- Duhet të bëhet shmangia e logjikës së ‘ticking the box’ kur hartohen dhe miratohen ligje, rregullore dhe strategji​, a​to duhet të synojnë ndikim aktual në mirëqenien e qytetarëve​ d​​he​ ​rezultate të prekshme;
- ​Forcimi i bashkëpunimit midis të gjithë akterëve është i një rëndësie të madhe​, të gjitha reformat e nevojshme duhet të ndërmerren në koordinim dhe bashkëpunim me të gjithë akterët përkatës;
- Qeveria duhet të zbatojë një qasje më proaktive për të përshpejtuar zbatimin e reformave dhe për t​​ë arritur rezultatet e dëshiruara;
- Ruajtja e pjekurisë politike dhe një qeverisje të qëndrueshme është e një rëndësie të madhe​, deri m​​ë​ tani ​paqëndrueshmëria politike ka ndikuar negativisht në qëndrueshmërinë e reformave;
- Institucionet që nuk zbatojnë veprimet e nevojshme duhet të mbajnë përgjegjësi. Nëse institucionet përkatëse nuk mbahen përgjegjëse për dështimet e tyre, ata priren të neglizhojnë përgjegjësitë e tyre​;​
​​- Organizatat e shoqërisë civile duhet të vazhdojnë të monitorojnë të gjitha marrëveshjet dhe reformat e nevojshme dhe të bëjnë presion ​p​ë​r​ përmbushjen e detyrimeve.
​- Institucionet duhet të angazhohen me OSHC-të më seriozisht dhe të përfitojnë nga ekspertiza dhe përvoja e tyre.

Më pastaj, Znj. Katerina Lopo nga Zyra e BE-së në Kosovë tregoi se ERA 2 ka ardhur si një vazhdim i natyrshëm i ERA 1, në të cilin edhe janë bartuar synimet e paplotësuara nga ERA 1. Ajo shprehu lëvdatë për punën e bërë nga qeveria e Kosovës për prioritetin mbi shëndetësinë. Ajo theksoi nevojën për vullnet të fortë politik për reformat në ERA 2 dhe nevojën për konsensus ndërpartiak për t'i prioritizuar reformat e BE-së e rrjedhimisht kërkoi më shumë bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe kuvendit për zbatimin e tyre.

Znj. Blerta Deliu Kodra poashtu ishte pjesë e panelit. Në adresimin e saj, ajo u shpreh se niveli politik e kupton rëndësinë e këtij procesi dhe se duhet rritur gatishmëria dhe dedikimi në mënyrë që të bëhen reforma të thella dhe jo të pjesshme. Tutje, ajo tha se duhet pasur në mendje faktin se momentalisht ka mospërputhshmëri në mes të objektivave të qeverisë dhe objektivave në ERA 2.

Tutje, Z. Demush Shasha i'u drejtua BE-së me kërkesën që ky proces të ketë një incentivë të qartë që institucionet e Kosovës t'i ndërmarrin këto reforma, ai u shpreh se reformat nuk po merren seriozisht për shkak se edhe nuk ka ndonjë incentivë seriozë për t'i bindur institucionet. Nga ana tjetër, qasja e qeverisë që tregon hendek mes asaj që thuhet dhe asaj që konkretizohet me veprim tregon se nuk jemi serioz, tha ai. Z. Shasha theksoi se këtë proces e ka karakterizuar mungesa e lidershipit politik dhe se është shqetësuese se pas shuarjes së Ministrisë së Integrimeve Evropiane nuk ka adresë politike e cila merret me me këto reforma në baza ditore, mujore e javore.

Tryeza u përmbyll me diskutimin e hapur me përfaqësues nga institucionet e përfshira në reformë, përfaqësues të shoqërisë civile, ekonomistë dhe qytetarë.
Programet
  • Integrimi evropian
Viti i publikimit
  • 2020
  • 15 tetor
  • Numri i shikimeve: 15718
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Rate this article:
No rating
Print
Aktivitetet më të shikuara
 
Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

Takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”

27 dhjetor 2019

Më 27 dhjetor u mbajt takimi i parë me gazetarë në kuadër të programit “Gazetarët në fushën e energjisë dhe ambientit”. Gjatë këtij takimi u prezantua programi i detajuar për pjesëmarrësit si dhe gjendja aktuale në Kosovë sa i përket politikave për energji dhe ambient

e premte, 27 dhjetor 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (24137)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

Publikohet analiza dhe mbahet diskutimi Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë

11 korrik 2019

Me datën 7 Korrik Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS) publikoi analizën e politikave “Racionalizimi i Agjencive të Pavarura dhe Rregullatorëve në Kosovë”. Analiza e hartuar pas një periudhe disamujore hulumtimi ofron një përshkrim të përgjithshëm të situatës aktuale të reformës së administratës publike, gjegjësisht zbatimit të racionalizimit të agjencive të pavarura, ekzekutive dhe rregullatorëve.

e enjte, 11 korrik 2019/Author: SuperUser Account/Numri i shikimeve (23410)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

THIRRJE PËR APLIKIM NË SHKOLLËN POLITIKE⁣⁣ 2021

1 dhjetor 2020

Shkolla Politike e Prishtinës ka hapur konkursin për pranimin e kandidatëve për gjeneratën e nëntëmbëdhjetë (19).
Shkolla Politike është një ndër programet e para të edukimit joformal politik në Kosovë dhe programi më i vjetër që është ende aktiv. Që nga viti 2003 Shkolla Politike implementohet nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike me përkrahjen dhe nën ombrellën e Këshillit të Evropës. Qëllimi i programit është promovimi i një kulture të re politike për liderët e rinjë në përputhje me tre parimet kyçe të Këshillit të Evropës: demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut.

Gjatë një viti kalendarik 30 pjesëmarrës nga partitë politike, media, shoqëria civile, administrata publike kanë mundësinë të ndjekin modulet me ligjërata, me folës eminentë vendorë dhe ndërkombëtarë. Programi aktualisht zbatohet në 22 vende të ndryshme të botës dhe të diplomuarit çertifikohen nga Këshilli i Evropës dhe Sekretari/ja e Përgjithshme e kësaj organizate.
e martë, 1 dhjetor 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (23023)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

Ligjërata me Dr. Gëzim Visoka dhe Shkollën Politike me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme:Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes"

5 maj 2020

Shkolla Politike ka mbajtur ligjëratën me Dr. Gëzim Visoka me temën "Paqja përmes njohjes së dyanshme: Situata e tanishme në Kosovë dhe mundësitë e së ardhmes".

e martë, 5 maj 2020/Author: Diona Kusari/Numri i shikimeve (22516)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Kategoria: Aktivitetet
Etiketimet:
RSS