Foreign Policy

 
Foreign Politics
SuperUser Account
/ Categories: Politika e jashtme

Foreign Politics

The Foreign Policy Analysis Program (FPAP) was established by the Pristina Institute for Political Studies in 2014. The program aims to analyze and support Kosovo's Euro-Atlantic integration, producing studies on regional, European and global developments, as well as their effects on Kosovo's international position.

In a closer look, the program aims to reinforce the debate that serves Kosovo's full integration within the international system, to increase transparency in Kosovo's foreign policy towards citizens, to facilitate the policy-making process for decision-makers, and to enhance capacities of Kosovar diplomacy.

Through qualitative research the program is dedicated to serve as a bridge between Government officials, policymakers, citizens, diplomats, journalists, scholars, and others. The FPAP is the first and most prominent foreign policy research program in Kosovo.

Print
40128 Rate this article:
No rating
Activities on Foreign Policy
 
PIPS signs a memorandum of cooperation with the Kosovo Diplomatic Academy

PIPS signs a memorandum of cooperation with the Kosovo Diplomatic Academy

7 December 2021

Our commitment to foreign policy analysis and diplomacy has been marked by another achievement.

On December 6, 2021 Mrs. Leonora Kryeziu, Director of PIPS and Mr. Sabri Kiçmari, General Director of the Diplomatic Academy have signed a memorandum of cooperation between the two institutions.
07 December 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (4640)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Roundtable discussion "Turning the page towards a new chapter? Building trust between Kosovo and Serbia"

Roundtable discussion "Turning the page towards a new chapter? Building trust between Kosovo and Serbia"

26 October 2021

On October 26, PIPS held a roundtable discussion on "Turning the page towards a new chapter? Building trust between Kosovo and Serbia".

The discussion gathered politicians, former ambassadors and also Mrs. Sonja Biserko from the Helsinki Committee for Human Rights. The participants discussed the issue on the normalization of Kosovo-Serbia relations and the possibilities of building trust between the two countries.

26 October 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (4485)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Discussion on "Balkan regionalism 2021: SEFTA and Open Balkan"

Discussion on "Balkan regionalism 2021: SEFTA and Open Balkan"

15 September 2021

On 13 September PIPS held a closed discussion on "Balkan Regionalism 2021: SEFTA and Open Balkan" with stakeholders from the government, opposition and experts.

This event brought to the table the views of the parties on the SEFTA and Open Balkan agreements, and confronted the attitudes of key actors to measure the possibility for a unified stance of these actors on regional agreements.

This discussion stressed cautious action regarding:
- Unilateral initiative and positions vis-a-vis the need to strengthen interstate alliances and not to threaten the loss of strategic allies;
- Tendency to see the European Integration process as mutually exclusive from regional integration;
- Articulation of positions and unilateral initiative along with the need to create and strengthen interstate alliances and not to threaten the loss of strategic allies;
- Regional initiatives as a response to the stagnation of the region's European Integration process;
-The security of regional partnerships without equality of the parties and dealing with the past.
15 September 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (5910)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
RSS
Publications on Foreign Policy
 
Një vështrim i përgjithshëm i politikave dhe përpjekjeve rreth P/CVE në Ballkanin Perëndimor (III) 04 July 20220

Një vështrim i përgjithshëm i politikave dhe përpjekjeve rreth P/CVE në Ballkanin Perëndimor (III)

Vendet në mbarë botën janë goditur nga fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm dhe luftëtarëve të huaj, dhe Ballkani Perëndimor nuk ishte përjashtim.

Kjo analizë e politikave synon të hedhë dritë mbi mënyrën se si gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor u përballën me parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm (P/CVE). Ai synohet të jetë i treti dhe i fundit në një seri për këtë çështje. Më saktësisht, kjo analizë ofron një krahasim statistikor rajonal të dënimeve për terrorizëm dhe pjesëmarrje në konflikte të huaja, si dhe një pasqyrë të sfidave me të cilat përballen gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë parandalimit dhe luftimit të ekstremizmit të dhunshëm.
Kosovo's prospects to join the WTO: A short evaluation of the decision-making routes 23 February 20220

Kosovo's prospects to join the WTO: A short evaluation of the decision-making routes

Since 2018, Kosovo has not applied for membership in any major international organization. Although expanding its presence in international organizations has been one of the main goals of Kosovo's foreign policy in the post-independence period, membership in the Venice Commission in 2014 remains the last major multilateral accession for Kosovo.

The Government Program 2021-2025 includes several commitments for multilateral accession. One of the most important commitments is to apply for membership in the World Trade Organization.

This policy note discusses Kosovo's prospects of joining this organization, in light of the functions and importance that this multilateral body plays for the global economy today.
Annual Review of Kosovo's Foreign Affairs (2021) 15 February 20220

Annual Review of Kosovo's Foreign Affairs (2021)

Our latest publication aims to provide an overview of Kosovo's foreign affairs in 2021. The report is part of PIPS's commitment to document and analyze Kosovo's foreign policy policies each year. The study focuses on the main events and policy developments that have dominated Kosovo's foreign relations, as well as the successes and challenges it faces in implementing key foreign policy goals. Aims to document key developments shaping Kosovo's bilateral diplomacy, dialogue with Serbia, recognition and membership in international organizations, and Euro-Atlantic integration.
RSS

Energy and Environment

 
Energy and Environment
SuperUser Account
/ Categories: Energjia dhe Ambienti

Energy and Environment

PIPS has been engaged in research, capacity building and advocacy in the field of energy and the environment for a number of years. Since 2012 PIPS has been part of the Regional Public Dialogue Initiative, supported by the GIZ Open Regional Fund for South-East Europe-Energy Efficiency, which aims to raise public debate on energy efficiency and climate protection in the seven Balkan states.

During these years, PIPS has organized a number of events (parliamentary hearings, roundtables, workshops, regional exchanges) and has also published policy reports, contributing to public dialogue on the aforementioned topics, advocating to policy makers and increasing the awareness of media and NGOs, civil society, providing recommendations for next steps and enhancing regional and cross-sectorial cooperation.

In the period 2017-2020 PIPS has collaborated with members of the Kosovo Assembly, partners, energy and urban mobility experts, MPs from the region, and MEPs in carrying out a number of activities aimed at enhancing MP capacities and the growing debate on the topics of energy efficiency and urban mobility. Activities under this project have intensified discussions in the Assembly of Kosovo and between the Assembly and civil society on environmental protection, sustainable development, and the development of environmental policies in line with EU Directives and Kosovo's obligations as a contracting state in the Energy Community. This engagement initiated the discussion on the establishment of the Green Group of Deputies in the Assembly of Kosovo, which was achieved in April 2019.

Further, in 2019, recognizing the need for qualitative reporting by Kosovar media on issues of energy efficiency, sustainable energy and climate change, PIPS has begun implementing the project "Capacity Building of Kosovar Journalists in the Field of Energy and Environment".

Print
40133 Rate this article:
No rating
Activities on Energy and Environment
 
Konferenca Rajonale - Bashkëpunimi Rajonal dhe Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor

Konferenca Rajonale - Bashkëpunimi Rajonal dhe Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor

29 June 2022

Me datë 20 qershor, PIPS në mbështetje nga Bashkimi Evropian mbajti Konferencën Rajonale “Bashkëpunimi Rajonal dhe Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor”.
Kjo ngjarje rajonale u organizua në kuadër të Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës (KSDW).
Duke pasur parasysh rëndësinë e bashkëpunimit rajonal për axhendën e gjelbër dhe tranzicionin energjetik, kjo konferencë solli së bashku deputet, anëtarë të grupeve joformale parlamentare të gjelbra, përfaqësues të biznesit dhe shoqërisë civile nga vendet e rajonit (Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut).

Qëllimi i konferencës ishte që të diskutoj mbi rëndësinë dhe rolin e parlamentit në implementimin e Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, sfidat për një tranzicion të suksesshëm energjetik si dhe të ardhmen e bizneseve në përgatitjen për tranzicionin e gjelbër.
29 June 2022/Author: Diona Kusari/Number of views (2091)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Closing event of the Program for journalists in the field of energy and environment and awarding of prizes for the best articles

Closing event of the Program for journalists in the field of energy and environment and awarding of prizes for the best articles

1 December 2020

On December 1, PIPS concluded its one-year commitment as part of the Program for Journalists in the fields of Energy and Environment.

As part of this program, PIPS through the support of GIZ, during this year has held a seminar on energy and sustainable environmental planning, a workshop on environmental reporting and has organized a competition for the best articles on energy and environmental issues.
01 December 2020/Author: Diona Kusari/Number of views (8660)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Environmental journalists meet with the Green Caucus of Kosovar MPs

Environmental journalists meet with the Green Caucus of Kosovar MPs

27 November 2020

On November 27, journalists participating in the PIPS Program for journalists in energy and environment met with the Group Caucus of MPs.

Journalists had the opportunity to get informed about the short-term and long-term objectives of the group and their commitment to environmental protection, and its prioritization on the national agenda.

Furthermore, the discussion covered the issue of hydropower plants and the energy situation in the country, the orientation of development policies towards sustainability and raising awareness regarding Kosovar media coverage of environmental issues.
27 November 2020/Author: Diona Kusari/Number of views (8681)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
RSS
Publications on Energy and Environment
 
Green Entrepreneurship - Changemaker in the Western Balkans 29 June 20220

Green Entrepreneurship - Changemaker in the Western Balkans

As the six Balkan countries are transforming their policies and becoming less carbon-intensive, promoting a green economy and green businesses is just the first component of transforming their economies.

The green economy framework promotes coherence between economic and environmental policies and further support the SDGs that are meant to be integrated with sustainable development.

Green businesses, also known as sustainable enterprises, aim to strike a balance between profit and resource sustainability.

This Policy Brief aims to explain the challenges of the Western Balkans in promoting a green economy and green businesses as the first step in transforming their economies.
Green groups and their role in the parliament’s green agenda 29 June 20220

Green groups and their role in the parliament’s green agenda

Once considered radical outsiders, the Greens are nowadays claiming an increasingly important role in mainstream politics, particularly in Europe.
Coupled with the urgency of climate change and the loss of support for traditional viewpoints, the Greens worldwide
have moved from single-issue environmental groups to inclusive political groups capable of developing and monitoring policies for key state institutions.

Thus, more and more people are supporting green policies, but who are the Greens, and what do they represent
in today’s politics? This Policy Brief aims to explain what the purpose of these green groups is and their role in the parliament's green agenda.
Energy Sector in Kosovo "An overview of the Implementation of Green Agenda for the Western Balkans (GAWB) for Kosovo" 15 June 20220

Energy Sector in Kosovo "An overview of the Implementation of Green Agenda for the Western Balkans (GAWB) for Kosovo"

Being a post-war country with a fragile economy, the Government of Kosovo with the support of the international community aims to develop the economy through direct investment and/or improving the investment climate. As a transition economy, the energy sector needs serious and substantial reforms.

This policy goal for the energy sector has been a sustainable, clean, and secure energy supply that will support the developing economy and increase social welfare.

This report will analyze the actors, legislation in force, strategic documents, current obstacles and identify areas for improvement of the Energy Sector in Kosovo during the implementation of the Green Agenda for the Western Balkans (GAWB).
RSS

European integration

 
European integration
SuperUser Account
/ Categories: Integrimi Evropian

European integration

For PIPS, the integration of Kosovo and the entire Western Balkans region into the European Union is seen as a precondition for improving the lives of people and better-functioning of the institutions. For this reason, PIPS is actively involved in the process of fulfilling European standards by Kosovar institutions, through monitoring, providing recommendations or organizing capacity building trainings.

The purpose of this pillar is to the quick and effective implementation of Acquis Communautaire, as well as enhancing the capacities Kosovo institutions ready to fulfill their obligations that derive from this document. In the past PIPS worked on promoting the Stabilization and Association Agreement, while currently working on overseeing the implementation of European Reform Agenda (ERA) by the Kosovo institutions. For the implementation of the activities of this program PIPS cooperates with the EU Office in Pristina, the Ministry of European Integration (MEI), but also other organizations and institutions.

Print
40180 Rate this article:
No rating
Activities on European integration
 
Publication of "The beginning of a new ERA" and discussion on European Reform Agenda II

Publication of "The beginning of a new ERA" and discussion on European Reform Agenda II

15 October 2021

On October 14, PIPS held a roundtable discussion on "European Reform Agenda II", during which our latest publication "The beginning of a new ERA!" was presented.

Given the importance that ERA II now has on the path to EU integration and the necessary reforms for Kosovo, it is critical to overcome the obstacles previously experienced, therefore this publication provides an overview of the implementation of ERA 1 and provides recommendations for the implementation of ERA II.
15 October 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (5888)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Discussion on Public Administration Reform in Kosovo

Discussion on Public Administration Reform in Kosovo

14 July 2021

On July 14, PIPS held a discussion on the progress of public administration reform in Kosovo.
The discussion brought together researchers, civil society representatives, government representatives and civil servants to talk about the stalemates and proper coordination for the progress of this much-needed reform.

The summary report on public administration reform, prepared by PIPS, was presented during this discussion.

Mrs. Venera Ramaj from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kosovo, Mr. Valon Gashi from the Office for Political Criteria at the Office of the Prime Minister and Mr. Demush Shasha from the EPIK Institute contributed to the panel.

The main points from the discussion were:
- Lack of political vision and will as well as political instability have impacted the stagnation of this reform;
- The digitalization of public administration should be given special emphasis as part of the reform and for the sake of the benefits that would follow;
- In order to create the momentum for the reform, the coordination between the local and central level should be strengthened;
- This reform should not be seen only as a condition by the EU but also as an opportunity for approximation with the EU.

14 July 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (6600)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Diskutim mbi Reformën e Sistemit të Inspektimeve në Kosovë

Diskutim mbi Reformën e Sistemit të Inspektimeve në Kosovë

11 May 2021

Më 11 Maj PIPS mbajti diskutimin për reformën e sistemit të inspektimeve në vend, ku morrën pjesë përfaqësues nga inspektoratet, ministritë përgjegjëse dhe shoqëria civile.

Gjatë kësaj ngjarje u prezantua analiza e PIPS si dhe u mbajt një diskutim mes pjesëmarrësve dhe panelistëve rreth aspekteve ligjore të reformës, kontekstit të tanishëm dhe pengesat e inspektorateve në lidhje me zbatimin e reformës.
11 May 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (6571)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
RSS
Publications on European integration
 
Kosovo's prospects to join the WTO: A short evaluation of the decision-making routes 23 February 20220

Kosovo's prospects to join the WTO: A short evaluation of the decision-making routes

Since 2018, Kosovo has not applied for membership in any major international organization. Although expanding its presence in international organizations has been one of the main goals of Kosovo's foreign policy in the post-independence period, membership in the Venice Commission in 2014 remains the last major multilateral accession for Kosovo.

The Government Program 2021-2025 includes several commitments for multilateral accession. One of the most important commitments is to apply for membership in the World Trade Organization.

This policy note discusses Kosovo's prospects of joining this organization, in light of the functions and importance that this multilateral body plays for the global economy today.
Annual Review of Kosovo's Foreign Affairs (2021) 15 February 20220

Annual Review of Kosovo's Foreign Affairs (2021)

Our latest publication aims to provide an overview of Kosovo's foreign affairs in 2021. The report is part of PIPS's commitment to document and analyze Kosovo's foreign policy policies each year. The study focuses on the main events and policy developments that have dominated Kosovo's foreign relations, as well as the successes and challenges it faces in implementing key foreign policy goals. Aims to document key developments shaping Kosovo's bilateral diplomacy, dialogue with Serbia, recognition and membership in international organizations, and Euro-Atlantic integration.
Justice System Reform during 2021 27 January 20220

Justice System Reform during 2021

The justice system has so far undergone ongoing reforms and there have been efforts by various Governments to prioritize long-term challenges that make it impossible for justice institutions to function and provide justice to citizens. This analysis aims to discuss the current state of justice system reform in Kosovo during 2021, in particular in the context of the implementation of the SAA and other reforms for EU integration.
RSS

Quality Governance

 
Quality Governance
SuperUser Account
/ Categories: Qeverisja cilesore

Quality Governance

The Quality Governance Program designs and implements projects that monitor the policy-making, decision-making and implementation process from the Kosovo institutions. The program is focused on ensuring high quality governance through respecting democratic standards, thereby benefiting the public interest and life of citizens. By doing so, we work with both national and local levels. Since 2020, with the support of Kingdom of Netherlands Embassy, PIPS is overseeing the implementation of the Government Program by the Kosovo institutions, in partnership with Lëvizja FOL. Special emphasis is drawn to the areas of public administration, European Agenda priorities and rule of law.

Print
40064 Rate this article:
No rating
Activities on Quality Governance
 
Konferenca Rajonale - Bashkëpunimi Rajonal dhe Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor

Konferenca Rajonale - Bashkëpunimi Rajonal dhe Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor

29 June 2022

Me datë 20 qershor, PIPS në mbështetje nga Bashkimi Evropian mbajti Konferencën Rajonale “Bashkëpunimi Rajonal dhe Agjenda e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor”.
Kjo ngjarje rajonale u organizua në kuadër të Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës (KSDW).
Duke pasur parasysh rëndësinë e bashkëpunimit rajonal për axhendën e gjelbër dhe tranzicionin energjetik, kjo konferencë solli së bashku deputet, anëtarë të grupeve joformale parlamentare të gjelbra, përfaqësues të biznesit dhe shoqërisë civile nga vendet e rajonit (Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut).

Qëllimi i konferencës ishte që të diskutoj mbi rëndësinë dhe rolin e parlamentit në implementimin e Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, sfidat për një tranzicion të suksesshëm energjetik si dhe të ardhmen e bizneseve në përgatitjen për tranzicionin e gjelbër.
29 June 2022/Author: Diona Kusari/Number of views (2091)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
What are Kosovo institutions doing to combat violent extremism?

What are Kosovo institutions doing to combat violent extremism?

8 December 2021

On 8 December PIPS held a discussion regarding what Kosovo institutions are doing to tackle issues of violent extremism. This discussion was held as part of the Resilient Community Program (a consortium between Advocacy Training and Resource Center - ATRC, PEN - Peer Educators Network, Balkan Investigative Reporting Network and Prishtina Institute for Political Studies) supported by the Global Community Engagement and Resilience Fund - GCERF and USAID.

The panel was attended by Mrs. Ganimete Gërbovci from the Ministry of Internal Affairs, Mrs. Adelina Ahmeti from BIRN Kosovo, and Mr. Skënder Përteshi from the Kosovar Center for Security Studies - KCSS.

This discussion essentially addressed the combination of different measures taken by Kosovo institutions, also taking into account the views from the media and civil society.
08 December 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (5461)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Focus groups held to discuss the political and socio-economic impact of the COVID-19 pandemic

Focus groups held to discuss the political and socio-economic impact of the COVID-19 pandemic

1 November 2021

Impact of the COVID19 pandemic in regards to socio-economic and political developments - these were the topics covered in the last two focus groups organized by PIPS with CSOs, media, government representatives, chamber representatives etc.
These focus groups are part of the project funded by the Balkan Trust for Democracy, a project of the German Marshall Fund of the United States and USAID.

PIPS will publish two policy studies on these impact areas with discussion findings from these focus groups as well.
01 November 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (6306)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
RSS
Publication on Quality Governance
 
Një vështrim i përgjithshëm i politikave dhe përpjekjeve rreth P/CVE në Ballkanin Perëndimor (III) 04 July 20220

Një vështrim i përgjithshëm i politikave dhe përpjekjeve rreth P/CVE në Ballkanin Perëndimor (III)

Vendet në mbarë botën janë goditur nga fenomeni i ekstremizmit të dhunshëm dhe luftëtarëve të huaj, dhe Ballkani Perëndimor nuk ishte përjashtim.

Kjo analizë e politikave synon të hedhë dritë mbi mënyrën se si gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor u përballën me parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm (P/CVE). Ai synohet të jetë i treti dhe i fundit në një seri për këtë çështje. Më saktësisht, kjo analizë ofron një krahasim statistikor rajonal të dënimeve për terrorizëm dhe pjesëmarrje në konflikte të huaja, si dhe një pasqyrë të sfidave me të cilat përballen gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë parandalimit dhe luftimit të ekstremizmit të dhunshëm.
Newsletter of our 2022 activities regarding the Resilient Community Program 30 June 20220

Newsletter of our 2022 activities regarding the Resilient Community Program

In 2021, PIPS joined the Resilient Community Consortium alongside Advocacy, Training, Resource Center, Balkan Investigative Reporting Network and Peer Educators Network. As part of this consortium, PIPS’ aim is to raise awareness and increase the understanding of the policymakers and other actors on R&R (Rehabilitation and Reintegration) and P/CVE (Preventing and Countering Violent Extremism). From December 2021 to July 2022 PIPS has organized one seminar, one public discussion and published two policy papers.

For more information read the newsletter here.
Green Entrepreneurship - Changemaker in the Western Balkans 29 June 20220

Green Entrepreneurship - Changemaker in the Western Balkans

As the six Balkan countries are transforming their policies and becoming less carbon-intensive, promoting a green economy and green businesses is just the first component of transforming their economies.

The green economy framework promotes coherence between economic and environmental policies and further support the SDGs that are meant to be integrated with sustainable development.

Green businesses, also known as sustainable enterprises, aim to strike a balance between profit and resource sustainability.

This Policy Brief aims to explain the challenges of the Western Balkans in promoting a green economy and green businesses as the first step in transforming their economies.
RSS