OP-ED "Derogimi i të drejtave të njeriut gjatë pandemisë"
Diona Kusari
/ Categories: Publikimet

OP-ED "Derogimi i të drejtave të njeriut gjatë pandemisë"

Maj 2022

Kur bota po kalonte krizën më të rëndë të shëndetit publik, vëmendja u kthye kah ndërmarrja e masave preventive.
Ky OP-ED shtjellon masat e ndërmarrua gjatë pandemisë në përpuethshmëri me të drejtat e njeriut dhe se si në raste të krizave publike si ajo e shkaktuar nga COVID-19, e drejta për jetë dhe e drejta për shëndet, racionalisht mbizotërojnë mbi të drejtat e tjera.


Ky artikull është shkruar në kuadër të projektit “Rritja e reagimit të institucioneve të Kosovës në
adresimin e pasojave socio-ekonomike dhe politike të COVID-19, përmes prodhimit të
rekomandimeve të politikave të bazuara në prova”, mbështetur nga Balkan Trust for Democracy,
Projekt Fondi Gjerman Marshall i Shteteve të Bashkuara dhe USAID.

Opinionet e shprehura në këtë botim nuk përfaqësojnë domosdosmërisht ato të Fondit Ballkanik
për Demokraci, Fondit Gjerman Marshall të SHBA-së, USAID-it apo Qeverisë së SHBA-së.
Previous Article CALL FOR 1 (ONE) EXPERT
Next Article Energy Sector in Kosovo "An overview of the Implementation of Green Agenda for the Western Balkans (GAWB) for Kosovo"
Print
1211 Rate this article:
No rating
Programs
  • Quality Governance
Publication Year
  • 2022

Documents to download

Latest Publications
 
International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue: Survey on Citizens' Perception 02 March 20230

International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue: Survey on Citizens' Perception

This publication is the 3rd edition, part of the Foreign Policy Analysis Program, which was established by the Pristina Institute for Political Studies in 2014. The program aims to analyze and support the Euro-Atlantic integration of Kosovo, initiating public debate and producing research on regional, European, and global developments and their effects on Kosovo's international position.
Kosovo’s application for  membership at the Council of Europe (CoE): Arduous path ahead 19 January 20230

Kosovo’s application for membership at the Council of Europe (CoE): Arduous path ahead

Since the declaration of independence in 2008, Kosovo has managed to become a member of several multilateral organizations, including the World Bank, the International Monetary Fund, as well as the Development Bank of the Council of Europe in 2013 and the Venice Commission in 2014. By submitting the request for membership to the Council of Europe on May 12, 2022, Kosovo started an important political process, thus opening a new chapter. There seems to be a long and difficult process involved in joining the Council of Europe. This brief policy note, therefore, provides an overview of Kosovo's application to the Council of Europe and briefly elaborates on Kosovo's strategy and multilateral relations with the Council of Europe.
Call for two (2) experts to prepare the Action Plan on Energy Efficiency in Suhareka 03 October 20220

Call for two (2) experts to prepare the Action Plan on Energy Efficiency in Suhareka

The invitation under this tender is dedicated for two local experts to develop the Local Action Plan on Energy Efficiency in Suhareka for the period 2023-2026. The Action Plan shall be built on the criteria of quantification of costs, emissions saved and identification of co-benefits.

The experts that will be involved in carrying out the implementation, strategy, manual, etc will be working jointly to share experience and ensure the CBC effect in both Kurbin and Suhareka.
An Overview of Policies and Efforts on P/CVE in the Western Balkans (III) 04 July 20220

An Overview of Policies and Efforts on P/CVE in the Western Balkans (III)

Countries around the world have been hit by the phenomenon of violent extremism and foreign fighters, and the Western Balkans was no exception.

This policy analysis aims to shed light on how six Western Balkan countries have dealt with preventing and countering violent extremism (P/CVE). It is intended to be the third and final in a series on this issue. More specifically, this analysis provides a regional statistical comparison of convictions for terrorism and participation in foreign conflicts, as well as an overview of the challenges faced by the six Western Balkan countries in preventing and combating violent extremism.
RSS