Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë
Diona Kusari
/ Categories: Publikimet

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë

Nëntor 2023

Dokumenti i përgatitur nga grupi i Shkollës Politike (Gjenerata e 21-të) nënvizon një sfidë të vazhdueshme brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, duke theksuar në mënyrë specifike mangësitë që mund ti ketë procesi i vlerësimit të performancës për gjyqtarët dhe prokurorët.

Për të adresuar këto çështje, dokumenti përshkruan objektivat për të përmirësuar cilësinë e punës midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe profesionalizmin.

Rekomandimet e pergatitura nga grupi i Shkollës Politike, përqendrohen në reformat ligjore, procedurat e paanshme, mbështetjen administrative dhe rritjen e aksesit të publikut në të dhënat e vlerësimit.

Për më shumë, shkarko dokumentin mëposhtë.

Previous Article MUNICIPAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN (MEEAP) FOR THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA (PERIOD 2024-26)
Next Article Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU
Print
1940 Rate this article:
No rating
Programs
  • Quality Governance
  • School for Political Studies
Publication Year
  • 2023

Documents to download

Latest Publications
 
Vjetari i Politikës së Jashtme (2023) 12 July 20240

Vjetari i Politikës së Jashtme (2023)

Ky raport ofron një analizë të shkurtër të politikës së jashtme të Kosovës përgjatë vitit 2023, deri më 15 shkurt 2024. Qëllimi i këtij raporti është të dokumentojë të zhvillimet, sfidat dhe objektivat strategjike të Kosovës në lidhje me politiken e jashtme. Të dhënat e mbledhura përfshijnë deklaratat zyrtare të qeverisë, të dhënat e takimeve diplomatike dhe analizat e angazhimeve ndërkombëtare.

Kapitujt më detajisht flasin për marrëdhëniet bilaterale apo dypalëshe, njohjen diplomatike dhe anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare, integrimin euroatlantik, dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, si dhe performancën e MPJD-së së Kosovës gjatë vitit 2023.

Open Call for Consultancy services on Conflict Sensitivity Strategy Development Process 13 June 20240

Open Call for Consultancy services on Conflict Sensitivity Strategy Development Process

Consultancy Open Call:

Prishtina Institute for Political Studies (PIPS), in collaboration with PeaceNexus Foundation, is engaging in an internal strengthening process through a conflict-sensitive strategy development process. With a commitment to advancing social cohesion and nurturing the growth of open-minded and democratic leadership, PIPS is determined to align its strategic direction with the evolving political landscape of Kosovo.

To achieve this, PIPS wants to engage in a participatory process and is seeking a consultant or team of consultants that can provide facilitation, analytical, and write-up support on the following work strands:

Work strand 1: Context analysis

Work strand 2: Strategy development

If you are interested in this assignment, please send your application via email at shkolla.politike@gmail.com no later than the 1st of July, 2024. Your application package should include an outline if you are applying for one work strand or both and contain:

CV (maximum 4 pages and indicating 2 references/previous clients that can comment on your ability to accompany strategy development and conflict sensitivity
Expression of interest outlining your understanding of the assignment, the skills you bring to it, and your proposed methodology and related time-frame. In case you are applying as a team of consultants your methodological offer should also clarify how you will divide the work.
Financial proposal comprising detailed quotation for the assignment, showing working days and expected fee, availability as well as travel costs from a place of residence to Prishtina and back.
Review of the Energy Strategy of the Republic of Kosovo 2022-2031 24 May 20240

Review of the Energy Strategy of the Republic of Kosovo 2022-2031

This policy brief is structured to provide a comprehensive analysis of the Energy Strategy. In this publication, we have an overview of the content, structure and formal aspects of the Energy Strategy. Then, the analysis of its alignment with the EU membership requirements continues and it is assessed how much it meets the specific needs of Kosovo. Recommendations for necessary improvements are then provided before conclusions are drawn regarding possible future developments in the Energy Strategy.

This activity was part of the project "Increasing Public Accountability in the European Union Integration Process", funded by the MATRA program from the Kingdom of the Netherlands.
MONITORING REPORT: ENERGY STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO 2022-2031 (Period 2023) 26 April 20240

MONITORING REPORT: ENERGY STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO 2022-2031 (Period 2023)

The Prishtina Institute for Political Studies has published the Monitoring Report: Energy Strategy of the Republic of Kosovo 2022-2031, for the period 2023. The report was made within the project 'Increasing public accountability in the process of European integration', in cooperation with the FOL Movement, supported by the MATRA program, which is financed by the Embassy of the Netherlands in Kosovo. The monitored measures are the measures taken from the Kosovo Energy Strategy for the period 2022 and 2023. The report aims to evaluate achievements and identify challenges during the years 2022 and 2023 of the implementation of the strategy.

RSS