DEKLARATA E REYKJAVÍK-ut 'Të bashkuar rreth vlerave tona' (SAMITI I REYKJAVÍK-ut - KËSHILLI I EVROPËS)

24 May
DEKLARATA E REYKJAVÍK-ut 'Të bashkuar rreth vlerave tona' (SAMITI I REYKJAVÍK-ut - KËSHILLI I EVROPËS)
Në Samitin e Këshillit të Evropës në Reykjavik, Islandë, krerët e shteteve dhe qeverive të 46 vendeve anëtare të organizatës vendoswn të krijojnë një Regjistwr të Dëmeve të shkaktuara nga agresioni i Federatës Ruse në Ukrainë si hapi i parë drejt një mekanizmi ndërkombëtar kompensimi.
Udhëheqësit ranë dakord të forcojnë Këshillin e Evropës dhe punën e tij në fushën e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit duke miratuar një deklaratë mbi parimet e demokracisë, duke u zotuar sërish ndaj Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe duke zhvilluar mjete për të trajtuar sfidat e reja në fushën e teknologjisë dhe mjedisit.

Marrëveshja për Regjistrin e Dëmeve për Ukrainën

Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, si dhe disa vende joanëtare, duke përfshirë Kanadanë, Japoninë dhe Shtetet e Bashkuara, dhe Bashkimin Evropian (*) ranë dakord të krijojnë një Regjistër të Dëmeve të shkaktuara nga lufta e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. I konsideruar si komponenti i parë i një mekanizmi kompensimi të ardhshëm, Regjistri do të shërbejë si një regjistër i provave dhe informacionit të pretendimeve për dëmin, humbjen ose dëmtimin e shkaktuar që nga 24 shkurt 2022 për të gjithë personat fizikë dhe juridikë të prekur, si dhe për Shtetin e Ukrainës. Krerët e shteteve dhe qeverive shprehën gatishmërinë e tyre për t'u angazhuar në iniciativa ndërkombëtare për zhvillimin e mëtejshëm të një mekanizmi të tillë, i cili mund të përfshijë një komision kërkesash dhe fond kompensimi, duke theksuar detyrimin e Federatës Ruse për të paguar dëmin e shkaktuar nga agresioni i saj.

Udhëheqësit mirëpritën gjithashtu përparimin drejt krijimit të një gjykate speciale për krimet e agresionit dhe ofruan mbështetjen e Këshillit të Evropës për këtë proces. Ata i bënë thirrje Federatës Ruse që menjëherë të lirojë të gjithë civilët e transferuar me forcë ose të dëbuar në mënyrë të paligjshme në territorin e saj ose në zonat e kontrolluara ose të pushtuara përkohësisht, veçanërisht fëmijët. Federata Ruse duhet të përmbushë detyrimet e saj ndërkombëtare dhe të tërheqë forcat e saj nga Ukraina, Gjeorgjia dhe Republika e Moldavisë. Përpjekjet për rindërtim të Ukrainës do të mbështeten përmes planit të veprimit të Këshillit për Ukrainën “Rezistenca, Rimëkëmbja dhe Rindërtimi” dhe Banka e Zhvillimit të Këshillit të Evropës.

Deklaratë për situatën e fëmijëve të Ukrainës

Shtetet anëtare miratuan një Deklaratë kushtuar situatës së fëmijëve, duke bërë thirrje për mbështetje për autoritetet ukrainase për të siguruar kthimin e menjëhershëm të fëmijëve të transferuar dhe deportuar në mënyrë të paligjshme nga forcat ruse. Të gjithë autorët e krimeve të tilla të kryera ndaj fëmijëve duhet të sillen para drejtësisë. Ndihma duhet t'u ofrohet gjithashtu vendeve anëtare që presin përkohësisht fëmijë ukrainas.

Parimet e Rejkjavikut për Demokraci

Duke reaguar ndaj tkurrjes sw demokracisw, udhëheqësit e Këshillit të Evropës miratuan "Parimet e Rejkjavikut për Demokracinë", një sërë parimesh që duhen respektuar nga shtetet demokratike, si liria e shprehjes, grumbullimi dhe shoqërimi, institucionet e pavarura, gjyqësori i paanshëm dhe efektiv, lufta kundër korrupsionin dhe pjesëmarrjen demokratike të shoqërisë civile dhe të të rinjve.

Riangazhimi për Sistemin e Konventës si gur themeli i mbrojtjes së të drejtave të njeriut nga Këshilli i Evropës

Udhëheqësit e 46 vendeve anëtare riafirmuan angazhimin e tyre të thellë dhe të qëndrueshëm ndaj Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, angazhimin e tyre të palëkundur ndaj sistemit të Konventës si një mekanizëm për të promovuar paqen dhe stabilitetin në Evropë dhe detyrimin e tyre të pakushtëzuar për t'iu përmbajtur vendimeve përfundimtare të Gjykata.

Këshilli i Evropës dhe mjedisi

Për sa i përket mjedisit, liderët pohuan se të drejtat e njeriut dhe mjedisi janë të ndërthurura dhe se një mjedis i pastër, i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm është çelësi për gëzimin e plotë të të drejtave të njeriut. Puna e Këshillit të Evropës në këtë fushë duhet të bazohet në njohjen politike të së drejtës për një mjedis të pastër, të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm si një e drejtë e njeriut dhe në praktikën gjyqësore të gjerë të zhvilluar nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut.

Sfida të tjera të mëdha

Së fundi, Samiti miratoi një sërë prioritetesh të tjera të Këshillit të Evropës: Rëndësia e aderimit të Bashkimit Evropian në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut; standarde të reja për të mbrojtur të drejtat e njeriut në epokën dixhitale online dhe offline, veçanërisht në lidhje me inteligjencën artificiale; promovimi i të drejtave sociale në Evropë përmes Kartës Sociale; bashkëpunimi i vazhdueshëm me forcat opozitare demokratike bjelloruse, si dhe me mbrojtësit e të drejtave të njeriut bjelloruse dhe rusë, median e lirë dhe shoqërinë e pavarur civile.

(*) Dyzet e një vende i janë bashkuar Marrëveshjes së Pjesshme të Zgjeruar për Regjistrin e krijuar brenda Këshillit të Evropës: Shqipëria, Austria, Belgjika, Kroacia, Qipro, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjeorgjia, Gjermania, Greqia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania, Luksemburgu, Malta, Republika e Moldavisë, Monako, Mali i Zi, Holanda, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, Polonia, Portugalia, Rumania, San Marino, Republika Sllovake, Sllovenia, Spanja, Suedia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar; si dhe Kanadaja, Japonia, Meksika dhe SHBA. Bashkimi Evropian është anëtarësuar gjithashtu, ndërsa tre vende të tjera (Andorra, Bullgaria dhe Zvicra) kanë shprehur synimin e tyre për t'u anëtarësuar.

Lexo deklaratën e plotë këtu: https://rm.coe.int/4th-summit-of-heads-of-state-and-government-of-the-council-of-europe/1680ab40c1
Programs
  • European Integration
Publication Year
  • 2023
  • 24 May
  • Number of views: 6104
Categories: Aktivitetet
Tags:
Rate this article:
No rating
Print
Most Viewed Activities
 
First meeting with journalists as part of the program “Journalists in the field of energy and environment”

First meeting with journalists as part of the program “Journalists in the field of energy and environment”

27 December 2019

On 27 December, the first meeting with journalists was held as part of the program “Journalists in the field of energy and environment”. During this meeting the detailed program was presented for the participants as well as the current situation in Kosovo regarding energy and environment policies.

27 December 2019/Author: SuperUser Account/Number of views (24137)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
Publication and discussion event on Rationalization of Independent Agencies and Regulators in Kosovo

Publication and discussion event on Rationalization of Independent Agencies and Regulators in Kosovo

11 July 2019

On July 7, the Pristina Institute for Political Studies (PIPS) published the policy analysis "Rationalization of Independent Agencies and Regulators in Kosovo". The analysis drafted after a period of several months of research provides an overview of the current situation of public administration reform, namely the implementation of the rationalization of independent, executive and regulatory agencies.

11 July 2019/Author: SuperUser Account/Number of views (23410)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR SCHOOL FOR POLITICAL STUDIES 2021

OPEN CALL FOR APPLICATIONS FOR SCHOOL FOR POLITICAL STUDIES 2021

1 December 2020

Prishtina School for Political Studies has opened the call for application for the admission of candidates for the nineteenth generation (19).

School for Political Studies is one of the first non-formal political education programs in Kosovo and the oldest program that is still active. School for Political Studies has been implemented by the Prishtina Institute for Political Studies since 2003 through the support of the Council of Europe.

The aim of the program is to promote a new political culture for young leaders in line with the three key principles of the Council of Europe: democracy, rule of law and human rights. Throughout a year 30 participants coming from political parties, media, civil society, public administration etc. have the opportunity to attend modules with lectures from eminent local and international speakers. The program is currently implemented in 22 different countries around the world and graduates are certified by the Council of Europe and the Secretary General of this organization.
01 December 2020/Author: Diona Kusari/Number of views (23023)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
School for Political Studies lecture with Dr. Gëzim Visoka on "Peace through mutual recognition: The current situation in Kosovo and future opportunities"

School for Political Studies lecture with Dr. Gëzim Visoka on "Peace through mutual recognition: The current situation in Kosovo and future opportunities"

5 May 2020

School for Political Studies has held an online lecture & discussion with Dr. Gëzim Visoka on the topic "Peace through mutual recognition: The current situation in Kosovo and future opportunities".

05 May 2020/Author: Diona Kusari/Number of views (22516)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Activities
Tags:
RSS