Aplikimi Online - PIPS
FORMULAR PËR KONKURIM NË PROGRAMIN E SHKOLLËS POLITIKE 2024

 

 

TË DHËNA PERSONALE

*
*
*
*
*
*
*

Pasaporta

*
*
*
*

 

KONTAKTET

*
*
*
*
*

 

INFORMATA PËR SHKOLLIMIN

Studimet Post Universitare (PhD)

Studimet Post Universitare (MA, MSc)

Studime Bachelor

*
*
*
*

 

INFORMATA PËR PUNËSIMIN

*
*
*

Punësimet e mëhershme - 1

Punësimet e mëhershme - 2

Punësimet e mëhershme - 3

Angazhimet tjera

 

NJOHURI PËR GJUHËT

 

LETËR MOTIVIMI

 

DOKUMENTET