Menu shadow

 

Onlajn dostava prijave - PIPS
FORMULAR PRIJAVE ZA PROGRAM POLITIČKE ŠKOLE 2024

 

LIČNI PODACI

*
*
*
*
*
*
*

 

PASOŠ

*
*
*
*

 

KONTAKTI

*
*
*
*
*

 

INFORMACIJE O VAŠEM ŠKOLOVANJU

Post-diplomske studije(PhD)

Post-diplomske studije (MA, MSc)

Osnovne studije

*
*
*
*

 

​INFORMACIJE O VAŠEM ZAPOSLENJU

*
*
*

Prethodna zaposlenja - 1

Prethodna zaposlenja - 2

Prethodna zaposlenja - 3

Druga/dodatna angažovanja

 

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA

 

MOTIVACIONO PISMO

 

UNOS DOKUMENATA