OP-ED "Derogimi i të drejtave të njeriut gjatë pandemisë"

OP-ED "Derogimi i të drejtave të njeriut gjatë pandemisë"

30 May 2022

Maj 2022

Kur bota po kalonte krizën më të rëndë të shëndetit publik, vëmendja u kthye kah ndërmarrja e masave preventive.
Ky OP-ED shtjellon masat e ndërmarrura gjatë pandemisë në përpuethshmëri me të drejtat e njeriut dhe se si në raste të krizave publike si ajo e shkaktuar nga COVID-19, e drejta për jetë dhe e drejta për shëndet, racionalisht mbizotërojnë mbi të drejtat e tjera.

Ky artikull është shkruar në kuadër të projektit “Rritja e reagimit të institucioneve të Kosovës në
adresimin e pasojave socio-ekonomike dhe politike të COVID-19, përmes prodhimit të
rekomandimeve të politikave të bazuara në prova”, mbështetur nga Balkan Trust for Democracy,
Projekt Fondi Gjerman Marshall i Shteteve të Bashkuara dhe USAID.

30 May 2022/Author: Diona Kusari/Number of views (2650)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
CALL FOR 1 (ONE) EXPERT

CALL FOR 1 (ONE) EXPERT

1 May 2022

MAY 2022

Prishtina Institute for Political Studies (PIPS), on behalf of the project: “Pathway towards an efficient use of local natural resources”, Contract number: 2022/432-719 intends to award a service contract for “One expert for preparation of a Needs Assessment and conducting a data sourcing exercise (BL 5.2.1)”, in Prishtina, with reference number PIPS -1.


The deadline for submission of applications is 12.05.2022, at 17:00.
01 May 2022/Author: Diona Kusari/Number of views (2213)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
An Overview of Policies and Efforts on P/CVE in the Western Balkans (II)

An Overview of Policies and Efforts on P/CVE in the Western Balkans (II)

7 April 2022

April 2022

Increased instability and open military conflicts have given rise to the phenomenon of foreign terrorist fighters around the world. As a result, countries took immediate action to prevent and criminalize the participation of their citizens in foreign conflicts.

This policy analysis aims to shed light on how six Western Balkan countries have dealt with preventing and countering violent extremism (P/CVE). It is the second in a series of analyzes on this issue.

More specifically, this analysis provides a regional statistical perspective on the number of citizens joining foreign conflicts and an overview of the repatriation and reintegration initiatives undertaken by the six Western Balkan countries.
07 April 2022/Author: Diona Kusari/Number of views (3259)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Public Opinion in the Capital: Assessment of Satisfaction with Municipal Services

Public Opinion in the Capital: Assessment of Satisfaction with Municipal Services

31 March 2022

March 2022

This policy analysis aims to assess the performance of the municipality of Pristina during the past term, based on a survey on public satisfaction with municipal services.

This would enable decision makers to understand the perceived performance of local institutions and plan and prioritize accordingly.

Considering the role that municipal governments play in providing public services to the population, identifying citizens' perceptions and areas of concern is of great importance to policy makers at the local level.
31 March 2022/Author: Diona Kusari/Number of views (3707)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Everyday challenges for the promotion and implementation of rights and protections for the citizens of Non Majority Communities in the Republic of Kosovo

Everyday challenges for the promotion and implementation of rights and protections for the citizens of Non Majority Communities in the Republic of Kosovo

22 March 2022

March 2022

This report has been prepared as a result of a round table on youth, security and human development in Kosovo in December 2021 and four focus group discussions organized by HD and PIPS during February 2022, with participants from all communities in Kosovo. Participants included policy makers, government officials, activists
civil society, researchers and students. The report was prepared based on the contribution of the participants with the support of Dr. Mark Baskin, Leonora Kryeziu, Dr. Ramadan Ilazi and Ermal Boshnjaku.

The report shows that with modest intervention by the government, contact with members of non-majority communities in Kosovo
can significantly improve the daily lives of members of non-majority communities.
22 March 2022/Author: Diona Kusari/Number of views (2133)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
RSS
123578910Last
Latest Publications
 
Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU 13 December 20230

Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU

The Prishtina Institute for Political Studies publishes the next report, in line with the MATRA project from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, as co-implementer of the project with the FOL Movement.

This report discusses Kosovo's Institutional Preparedness for joining the European Union (EU), following the EU's new enlargement methodology. It provides context on Kosovo's relations with the EU, highlights achievements in implementing the Stabilization and Association Agreement (SAA), and explores the requirements for accession negotiations under the new methodology. The analysis outlines the potential impact of progress in thematic areas during negotiations, obligations for Kosovo, positive outcomes, and potential negative consequences.
Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë 23 November 20230

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë

Dokumenti i përgatitur nga grupi i Shkollës Politike (Gjenerata e 21-të) nënvizon një sfidë të vazhdueshme brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, duke theksuar në mënyrë specifike mangësitë që mund ti ketë procesi i vlerësimit të performancës për gjyqtarët dhe prokurorët.

Për të adresuar këto çështje, dokumenti përshkruan objektivat për të përmirësuar cilësinë e punës midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe profesionalizmin.
 

MUNICIPAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN (MEEAP) FOR THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA (PERIOD 2024-26) 01 November 20230

MUNICIPAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN (MEEAP) FOR THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA (PERIOD 2024-26)

The Municipal Action Plan for Energy Efficiency (PKVEE) for the Municipality of Suhareka describes a strategic roadmap for improving energy efficiency within the municipality from 2024 to 2026.

This plan includes initiatives and measures aimed at reducing energy consumption, promoting sustainability and implementing practices that benefit the environment and the local community. The plan also includes areas such as energy conservation, CO2 reduction in the municipality, adoption of renewable energy and infrastructure improvements to achieve more efficient use of energy in the municipality of Suhareka.
Metodologjia e implementimit dhe raportimit lidhur me Planin Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE) 23 October 20230

Metodologjia e implementimit dhe raportimit lidhur me Planin Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE)

Metodologjia për implementimin dhe raportimin lidhur me zbatimin e Planit Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë shërben si një vegël e vlefshme për komunat që duan të hartojnë dhe zbatojnë planet e tyre.

Qëllimi i kësaj metodologjie është t'u ndihmojë autoriteteve lokale të Komunës së Suharekës në përgatitjen dhe zbatimin e Planit Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë, e që mund të shërbej si një përvojë e vlefshme edhe për komunat e tjera.

Ky program financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Akademia e Studimeve Politike, Insitituti i Prishtinës për Studime Politike dhe partnerët e tyre. Pikëpamjet e shprehura në këtë publikim janë përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian

RSS