Realizimi i planit të punës së qeverisë për periudhën 2020

Realizimi i planit të punës së qeverisë për periudhën 2020

16 March 2021

Mars 2021

Në kuadër të projektit "Rritja e transparencës dhe llogaridhënies për reforma" të zbatuar nga PIPS dhe Lëvizja FOL është publikuar monitorimi i Planit Vjetor të Punës së qeverisë Hoti.
16 March 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (4151)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Stalled normalisation between Kosovo and Serbia: What is the Way Forward?

Stalled normalisation between Kosovo and Serbia: What is the Way Forward?

26 February 2021

January 2021

The latest publication of PIPS addresses the topic of normalization of relations between Kosovo and Serbia. The publication is organized through a special format, which summarizes the main points of three separate discussions with experts on the topics of the Association of Serb Majority Municipalities, Transitional Justice and Dealing with the Past, as well as Foreign Policy and Regional Cooperation.
26 February 2021/Author: Diona Kusari/Number of views (5281)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Annual Survey International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue

Annual Survey International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue

28 December 2020

December 2020

'International Politics and Kosovo-Serbia Dialogue: Perceptions of Kosovo Citizens' is published on an annual basis under the Foreign Policy Analysis Program (FPAP), which is one of the main PIPS programs. This is the third edition of the survey, published in collaboration with the Konrad Adenauer Stiftung (KAS) office in Prishtina.

The purpose of this edition of the survey is to provide data and results on public perceptions of Kosovar citizens on: International politics and international actors, a section which provides data on perceptions in relation to international politics and regional and global actors, including countries and international organizations & The process of Kosovo-Serbia dialogue, more precisely the perceptions of Kosovar citizens about the Washington Agreement, the association of Serb Majority municipalities and reaching a final agreement for the normalization of relations between the two countries.
28 December 2020/Author: Diona Kusari/Number of views (5677)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Mapping the effects of Covid-19 in international politics

Mapping the effects of Covid-19 in international politics

30 September 2020

September 2020

Although the technological and scientific advancements of the recent decades have improved human's ability to respond to diseases such as Covid-19, their consequences are far from muted, thereby the coronavirus has been an important factor behind recent changes in the realm of diplomacy and relations between governments and international organizations. The key questions revolving around such a puzzle pertain to the geopolitical implications that have been produced to the current global order and international actors. This short paper maps several effects that Covid-19 has produced on international politics thus far. This document lists three fields in which Covid-19 can produce substantial impact: the relations between the US and China, the ideas of globalization and armed conflict and political violence.

30 September 2020/Author: Diona Kusari/Number of views (5981)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
Kosovo's membership in the World Health Organization (WHO)

Kosovo's membership in the World Health Organization (WHO)

23 September 2020

September 2020

Membership in the WHO is part of the current Government Program 2020-2023 and has been mentioned sporadically since the declaration of independence in 2008, nevertheless Kosovo has never applied for accession. Based on the latter, this short paper will discuss the chances of Kosovo's membership in the World Health Organization (WHO). It proceeds by offering a short discussion in respect to Kosovo's multilateral efforts until this point, as one of the key pillars of its foreign policy. 

23 September 2020/Author: Butrint Berisha/Number of views (6884)/Comments (0)/ Article rating: No rating
Categories: Publikimet
Tags:
RSS
First567810121314Last
Latest Publications
 
Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU 13 December 20230

Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU

The Prishtina Institute for Political Studies publishes the next report, in line with the MATRA project from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, as co-implementer of the project with the FOL Movement.

This report discusses Kosovo's Institutional Preparedness for joining the European Union (EU), following the EU's new enlargement methodology. It provides context on Kosovo's relations with the EU, highlights achievements in implementing the Stabilization and Association Agreement (SAA), and explores the requirements for accession negotiations under the new methodology. The analysis outlines the potential impact of progress in thematic areas during negotiations, obligations for Kosovo, positive outcomes, and potential negative consequences.
Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë 23 November 20230

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë

Dokumenti i përgatitur nga grupi i Shkollës Politike (Gjenerata e 21-të) nënvizon një sfidë të vazhdueshme brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, duke theksuar në mënyrë specifike mangësitë që mund ti ketë procesi i vlerësimit të performancës për gjyqtarët dhe prokurorët.

Për të adresuar këto çështje, dokumenti përshkruan objektivat për të përmirësuar cilësinë e punës midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe profesionalizmin.
 

MUNICIPAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN (MEEAP) FOR THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA (PERIOD 2024-26) 01 November 20230

MUNICIPAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN (MEEAP) FOR THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA (PERIOD 2024-26)

The Municipal Action Plan for Energy Efficiency (PKVEE) for the Municipality of Suhareka describes a strategic roadmap for improving energy efficiency within the municipality from 2024 to 2026.

This plan includes initiatives and measures aimed at reducing energy consumption, promoting sustainability and implementing practices that benefit the environment and the local community. The plan also includes areas such as energy conservation, CO2 reduction in the municipality, adoption of renewable energy and infrastructure improvements to achieve more efficient use of energy in the municipality of Suhareka.
Metodologjia e implementimit dhe raportimit lidhur me Planin Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE) 23 October 20230

Metodologjia e implementimit dhe raportimit lidhur me Planin Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE)

Metodologjia për implementimin dhe raportimin lidhur me zbatimin e Planit Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë shërben si një vegël e vlefshme për komunat që duan të hartojnë dhe zbatojnë planet e tyre.

Qëllimi i kësaj metodologjie është t'u ndihmojë autoriteteve lokale të Komunës së Suharekës në përgatitjen dhe zbatimin e Planit Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë, e që mund të shërbej si një përvojë e vlefshme edhe për komunat e tjera.

Ky program financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Akademia e Studimeve Politike, Insitituti i Prishtinës për Studime Politike dhe partnerët e tyre. Pikëpamjet e shprehura në këtë publikim janë përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian

RSS