Number of search result: 28

Partitë politike - Funksioni dhe organizimi në shoqëritë demokratike

Gusht 2020

Diona Kusari 0 5916 Article rating: No rating

Ky libër i paraqet partitë politike si institucione qendrore të demokracisë moderne. Karakteristikat dhe funksionet e partive, elementi bazik i organizimit të tyre, konteksti politik dhe social, si dhe problemet e demokracisë së partisë dhe sfidat e veçanta që partitë ballafaqohen me to janë temat kryesore. Në libër PIPS prezantohet me punimin "Partitë politike në Kosovë". Vecanërisht, kjo pjesë ofron një analizë përshkruese të historikut që ka formësuar partitë politike në Kosovë që nga viti 1945, përshkruan partitë aktuale parlamentare dhe tiparet e tyre kryesore, diskuton aspektet ideologjike të partive politike dhe ndikimet e tyre mbi sistemin politik, duke u fokusuar vecanërisht në bashkëpunimin partiak pas vitit 1999.

Political obligations in Kosovo

2013

Diona Kusari 0 3792 Article rating: No rating

This study addresses the essence of state-society relations in Kosovo, that of political obligations. Combining an original analytical framework with rich empirical evidence, the study finds that political obligations are highly connected with the extent to which people's needs are met, their rights recognized and protected, and their agency and capabilities enabled.

RSS
1234